Call Us : 111 111 1111

Email : companyname@support.com

Opatrovanie

Domáca opatrovateľská služba pre seniorov je určená na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti seniora viesť samostatný život.

Špecializujeme sa na plánovanú a dlhodobú starostlivosť. Služby v trvaní od 2 do 8 hodín sú poskytované skúsenými opatrovateľkami denne alebo niekoľkokrát do týždňa podľa potreby klienta, na základe žiadosti klienta a písomnej zmluvy medzi Empatia, n.o. a klientom.

Hradenie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba nie je hradená zo sociálneho ani zdravotného poistenia, za služby platí klient. Cena sa pohybuje od 7,5 € do 9,30 € za hodinu v závislosti od výkonov a zdravotného stavu klienta. V prípade záujmu si vyžiadajte podrobný cenník služieb.

Objednávanie opatrovateľskej služby

Telefonicky si dohodnite termín Vašej návštevy u nás a podpisu zmluvy o poskytovaní domácej opatroveteľskej služby pre seniorov.
V prípade potreby prídeme na podpis zmluvy k Vám (spoplatnené).

Rozsah poskytovaných výkonov

A. Poskytovanie spoločnosti
Dohľad, rozhovory, prechádzky

B. Zabezpečenie stravy
Malý nákup, donáška stravy z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy

C. Pomoc pri hygiene
Pomoc pri osobnej hygiene, kúpanie, umývanie, obliekanie, prezliekanie, výmena plienok

D. Pomoc v domácnosti
Bežné upratovanie, vysávanie, pranie (v práčke), žehlenie

E. Sprevádzanie
K lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.

F. Aktivizácia klienta
Spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia

V prípade potreby odborného ošetrovania alebo liečebnej rehabilitácie v domácom prostredí nájdete informácie na :

www.osetrovaniedoma.sk
www.rehabilitaciadoma.sk