Call Us : 111 111 1111

Email : companyname@support.com

Opatrovanie

Domáca opatrovateľská služba pre seniorov je určená na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti seniora viesť samostatný život.

Špecializujeme sa na plánovanú a dlhodobú starostlivosť. Služby v trvaní od 2 do 8 hodín sú poskytované skúsenými opatrovateľkami denne alebo niekoľkokrát do týždňa podľa potreby klienta, na základe žiadosti klienta a písomnej zmluvy medzi Empatia, n.o. a klientom.

Hradenie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba nie je hradená zo sociálneho ani zdravotného poistenia, za služby platí klient. Cena sa pohybuje od 7,5 € do 9,30 € za hodinu v závislosti od výkonov a zdravotného stavu klienta. V prípade záujmu si vyžiadajte podrobný cenník služieb. Ak si prajete nižšiu cenu obráťte sa so žiadosťou o príspevok  na samosprávu podľa miesta Vášho bydliska. Vysvetlíme Vám postup.

Služby za dotované ceny!

Od novembra 2015 sa plánujeme uchádzať o dotáciu z národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, ktorá by nám umožnila znížiť ceny. Podmienkou poskytnutia služieb za dotované ceny je  aby klient doložil  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálne služby, ktoré vydáva miestny úrad, odbor sociálnych veci. Vybavovanie tohto rozhodnutia môže trvať až 2 mesiace, a preto Vám odporúčame aby ste o to požiadali čo najskôr na miestnom úrade podľa miesta trvalého bydliska klienta, a oznámili nám, že sa budete o služby za dotované ceny uchádzať, aby sme mohli s Vami počítať. V prípade, že potrebujete o tom ďalšie informácie, zavolajte nám.

Objednávanie opatrovateľskej služby

Telefonicky si dohodnite termín Vašej návštevy u nás a podpisu zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby pre seniorov.
V prípade potreby prídeme na podpis zmluvy k Vám (spoplatnené).

Rozsah poskytovaných výkonov

A. Poskytovanie spoločnosti
Dohľad, rozhovory, prechádzky

B. Zabezpečenie stravy
Malý nákup, donáška stravy z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy

C. Pomoc pri hygiene
Pomoc pri osobnej hygiene, kúpanie, umývanie, obliekanie, prezliekanie, výmena plienok

D. Pomoc v domácnosti
Bežné upratovanie, vysávanie, pranie (v práčke), žehlenie

E. Sprevádzanie
K lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.

F. Aktivizácia klienta
Spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia

V prípade potreby odborného ošetrovania alebo liečebnej rehabilitácie v domácom prostredí nájdete informácie na:

www.osetrovaniedoma.sk

www.rehabilitaciadoma.sk