Call Us : 111 111 1111

Email : companyname@support.com

Opatrovanie

Domáca opatrovateľská služba pre seniorov je určená na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti seniora viesť samostatný život.

Špecializujeme sa na plánovanú a dlhodobú starostlivosť. Služby v trvaní od 2 do 8 hodín poskytujú skúsené opatrovateľky denne alebo niekoľkokrát do týždňa podľa potreby klienta, na základe žiadosti klienta a písomnej zmluvy medzi Empatia, n.o. a klientom. V prípade voľných kapacít poskytneme aj krátkodobú službu.

Rozsah poskytovaných výkonov

A. Poskytovanie spoločnosti
Dohľad, rozhovory, prechádzky

B. Zabezpečenie stravy
Malý nákup, donáška stravy z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy

C. Pomoc pri hygiene
Pomoc pri osobnej hygiene, kúpanie, umývanie, obliekanie, prezliekanie, výmena plienok

D. Pomoc v domácnosti
Bežné upratovanie, vysávanie, pranie (v práčke), žehlenie

E. Sprevádzanie 
K lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.

F. Aktivizácia klienta 
Spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia

V prípade,  ak potrebujete odborné ošetrovanie chronických rán alebo preležanín informácie nájdete na www.osetrovaniedoma.sk alebo nám zavolajte na 02/62245607
Ošetrovanie rán indikované lekárom je hradené zo zdravotného poistenia. 

 

Objednávanie opatrovateľskej služby

Telefonicky na čísle 02 6224 5607 si dohodnite u nás termín  na podpis zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby pre seniorov.  V prípade potreby prídeme na podpis zmluvy k Vám (spoplatnené).

Hradenie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba nie je hradená zo sociálneho ani zdravotného poistenia, za služby platí klient. Cena sa pohybuje od 7,5 € do 9,30 € za hodinu v závislosti od výkonov a zdravotného stavu klienta. V prípade záujmu si vyžiadajte podrobný cenník služieb. Ak si prajete nižšiu cenu obráťte sa so žiadosťou o príspevok  na samosprávu podľa miesta Vášho bydliska. Vysvetlíme Vám postup.

KURZ OPATROVANIA Máte doma odkázaného príbuzného o ktorého sa chcete sami kvalifikovane starať? Spravte si certifikovaný kurz opatrovania, ktorý organizuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb. Bližšie informácie získate na www.apssvsr.sk alebo na emailovej adrese: lucia.svobodova @ apssvsr.sk